Huseynê Farê - Mêrsaxiya Mala Ûsivê Seydo
wêneyê hunermendî:ê 187 Xwendin
Parve Bike

Gotinên Stranan

Huseynê Farê - Mêrsaxiya Mala Ûsivê Seydo

Ê Lê bavê bavê mino
sahera sibê ye
Wezê bi diyarê tayê Taloriyê
Kevirê Kelereşê kêşa
Newala Seyda ketime
Sive ye ji kula dilê min û te re
Wa me li ger e
Na na wele ez vê sibê
Bala xwe didimê
Min dî Selefê refê siwara
Ji jêr de derketine
Siwarê pêşî tim û daîma
Namluya tivinga xwe dajo ji pê re
Bi leqaba Kurmanciyê
Ji wî siwarî re
Dibêjin berxê Mala Ûsuvî
Seydxanê Kwer e
Lê şer û şurtê vî xweşmêrî
Li dunyayê gelek hene
Roja şer û yoxilmê gran
Bi sonda qesemê
Li orta meydanê mêra dikuje
Nahêle kesekî
Di kozika xwe de tevbigere

Min dî Seydxan
Bi sê dengan dikir gazî
Lo lo lawo Sidîqê lawê Mustefa Begê
Em ê mehkum û firar in
Barê me qaçax e
Ji bona xatirê Xwedê
Wele berê me li Frengistanê ye
Hema destê min e li dawa te be
Destê te li dawa hezretî pêxember be
Lo lawo li vî welatê Serhedê
Tu yê qetil û qutûlê bi me nekî
Tu yê pêşîka firarê me berdî
Lo bira paşiya qaçaxê me here

Sidîqê lawê Mustefa Begê
Li berxê Mala Ûsuvê Seydo
Bi sê denga dikir gazî
Lo lawo Seydxano wele nabê
Bi sî cuzû Quran kim nabê
Bi Şêx Badînê Erza Dudûkê
Bi Tekmanê Gola Nadûkê
Bi Ziyareta Qolî Baba kim nabê
Min ê sond xwarî
Bi sonda telaqê cotê xanima
Wî lo cotê xanima
Wele qaçax û firarê
Mala Ûsuvê Seydo bêqetl û qutul
Bi ser min de
Hay lo derbas nabê

Gidî wî axawo axawo waxawo
Axawo axawo axawo
Axawo axawo wey axawo
Hêla bavê bavê mino
Sahira sibê ye
Wez ê bi diyarê tayê
Taloriyê Kevirê Kelereşê
Kêşa newala Seyda ketime
Sibe ye ji xemanê dilê min û te re
Wa biçem û kanî
Seydxan bi sê denga dikir gazî digo
Lo lo Tewfîqo
Silhedîn Elîcan û Fersende
Hûn ê beşera çavê bavê min in
Ji mêra mêrê çê ne hûn ê
Destê xwe bavên qevdê
Milê mîratê modoliya
Em ê mîna carê caran
Bi hevdu re lê xînin bi mêranî
Na na wele ji Xwedayê min ve
Aza û besîr e
Me kir nekir vî xwiyê la mekana
Me yê xwe ji destê beg û beglerê
Kurmancê vî welatî dernanî
Lo lo bra Tewfîqo lo bra
Serê vê sibê li orta meydanê
Ji kuştina Sidîqê
Lawê Mustefa Begê re
Hay lo ca tu çawan î

Wele divê hê gotin di devê vaya de
Van xweşmêra destê xwe avêtin
Baxê van mîratê fîşenga
Pakêtê xwe deranîn
Li devê derê
Qesra Hecî Mûsa Begê
Siwara dest bi dest
Devê mîratê modoliya
Bi hev ve danîn
Wele qapsûna fîşeka Sidîqê
Lawê Mustefa Begê qelp kir
Ji canim Xwedê ve
Mîratê derba xwe hilnanî
Berxê mala Ûsuvê Seydo
Li nava meydanê derbekê
Li eniya wî dabû
Qapaxê serê wî bi carek hilanî
Bi sê denga dikir gazî digo
Kero helhel ez bavê te
Gula Mala Ûsuvê Seydo me
Şan û şûtê me
Li dunyayê gelek hene
Em ê daîma mêra
Li orta meydanê dikjin
Hay lo ca bi mêranî

( serê vê kilamê bi van malikan dest pê dike di bandê dawiyê de)

Gidî wî xawo axawo
Axawo axawo wey axawo
Êlê berxê bavê mino
Egîto xweşmêro yarimşawo
Nav û dilê ji hesin e
Beden û gurçikê te ji polawo
Le mehkûmo firaro eşqiyawo
Ketiye serê dax û çiyaywo
Le îsal çendik û çend salê te qediyawo
Tu ê ketiyê pêşiya
Eskerê yedincî qolordiya Diyarbekir
Sê alahiyê Mûşê
Pênc çetê Bilîsê
Firqa vê Tetwanê
Berxê bavê mino
Çima nereviyawo
Axawo de mere berxê bavê mino
Giran e şerê
Beg û begler û kurmancê
Welatê me xayin e
Bitaqîb e çima ji me venagere

Gidî wî axawo axawo
Axawo axawo wey axawo
Êlê bavê bavê mino
Sahera sibê ye
Ez ê bi diyarê Tayê Taloriyê
Kevirê Kelereşê
Kêşa newala Seyda ketime
Sibe ye ji xemanê dilê min û te re
Lo wa ye me li ger e
Na na wele sibe ye
Min bala xwe dayê
Min dî selefê siwara
Ji jêr da derketin
Serê siwarê pêşî siwarekî serxweş e
Tim û daîma navluya tivinga xwe
Dajo ji pê re
Bi leqeba kurmanciyê
Jê re dibêjin
Berxê mala Ûsuvê Seydo
Seydxanê Kwer e
Le şane û şûtê vî xweşmêrî
Li dunyayê gelek hene
Roja şer û yoxilmê giran
Li orta meydanê
Tim û daîm dikeve
Pêşîka çar alayê eskerê Romê
Lo bavo mêra dikuje
Nahêle kesikî di kozika xwe de tevbigere

Min dî Seydxan bi sê dengan dikir gazî
Li Sidîqê lawê Mustefa Begê
Digo lo lawo malxerabo
Em mahkûm û firar in
Barê me qaçax e
Ji êvar de berê me ye
Li xeta Firengistanê ye
Hema destê min ê li dawa te be
Destê te li dawa
Hezretî pêxember be
Lo lawo li vî welatê Serhedê
Tu ê qetil û qutûlê bi me nekî
Wele tu ê pêşîka siwarê
Mala Ûsuvê Seydo berde
Îro bira pêşiya qaçaxê me here

Sidîqê lawê Mustefa Begê
Bi sê denga dikir gazî
Digo Seydxano wele nabe
Bi sî cuzu Quran kim nabe
Bi Şêx Badînê Erza Dudukê
Bi Tekmanê Gola Nadukê
Bi ziyareta Qolî Baba kim nabe
Min ê îro sond xwarî
Bi telaqê cotê xanima
Qaçax û firarê Mala Ûsuvê Seydo
Bêqetil û qutûl bi selametî
Bi ser min re derbaz nabe

Axawo de mere
Berxê bavê mino giran e
Şerê beg û begler û kurmancê
Welatê xayin e bitaqîb e
Çima ji me nagere

Gidî waxawo axawo
Axawo axawo wey axawo
Erê bavê bavê mino
Sahira sivê ye
Ez ê bi diyarê Tayê Taloriyê
Kevirê Kelereşê
Kêşa newala Seyda ketime
Sive ye ji xemanê dilê min û te re
Lawo şer e li birinciya
Na na wele sibe ye
Min bala xwe dayê
Esker giran e derketiye
Ji Vartoyê ji Gumgumê
Ji Xelatê ji Welcewazê
Ji qolordiya Wanê
Bi makîna bi cemsa bi cîba
Ji êvar da bi ser me de dikişiya
Na na wele min bala xwe dayê
Li pey me dibû
Leqeleqê waxirmakîna
Hurmînê gulê topan
Nalînê birîndara
Ji êvar da di biniya me da
Tê şîrqînê mîratê çapiliya
Na na wele min dî
Seydxan bi sê denga dikir gazî
Digo lo lo Tewfîq û Silhedîn Elîcan
Hûn ê beşera çavê bavê min in
Ji mêra mêrî çê bin
Hûn ê destê xwe bavên
Qevdê mîratê malmanîka
Mînanî carê cara
Xwe bigihînin xendeqê
Mîna cara şewitî Erkîtebiyayê
Na na wele li jorê
Ji Xwedayê min ve eza û besîr e
Me kir nekir
Bi hêvî û lomekaran
Me xwe ji destê
Beg û begler û kurmancê
Welatê bênamûs dernanî
Hema bira temîniya min li we be
Hûn ê berê tivingê xwe
Nedin bejn û bala eskera
Eswker gune ne emîqulî ne
Kurê xelqê ne
Lawo çavê dê û xwing û
Nîşanliyê wan li rê ne
Hema hûn ê vê sibengê
Berê tivingê xwe
Bidin bejn û bala
Teresê zabita
Yuzbaşiya bînbaşiya qumandara
Pê da pê da teketekê şirîtliyê

Min dî Silhedîn
Bi sê dengan dikir gazî
Digo lo lo Seydxan bînbaşiyê lawika
Bila mala te xerav be
Serê siba Xwedê da
Ez bala xwe didimê hisa te nayê
Borîna te mîna carina nayê
Ez ê nizanim vê sibê
Li orta meydanê
Serê kekê min çi hatiye
Lawo dîsa çi ciriyaye

Min dî Seydxan
Bi sê dengan dikir gazî
Digo lo lo Silhedîn
Tu beşera çavê bavê min î
Min ji te re go
Tu xwe şaş meke
Xwedayê min pê zane
Ji êvara Xwedê da
du hev elemanî sê hev modalî
Ji xwe re li orta meydanê
Sekinîne diçiriya

Axawo de mere
Berxê bavê bavê mino giran e şer e
Le beg û begler û kurmancê
Welatê xayîn e bitaqîb e
Çima ji me nagere

Gidî wî axawo axawo wey axawo
Erê bavê bavê mino
Sahira sibê ye
Ez ê bi diyarê Tayê Taloriyê
Kevirê Kelereşê newala Seyda ketime
Sibe ye ji xemanê dilê min û te re
Dîsa şer e bimêrg û kanî
Nana wele sibe ye
Min bala xwe dayê
Esker giran e derketiye
Ji Vartoyê ji Gumgumê
Ji Xelatê ji Welcewazê
Ji qolordiya Wanê
Bi makîna bi censa bi cîba
Hatin ser Tayê Taloriyê
Sibe ye erd hilanî

Min dî Seydxan
Bi sê dengan dikir gazî
Digo lo loTewfîq û Silhedîn Elîcan
Hûn ê beşera çavê bavê min in
Ji mêra mêrî çê bin
Destê xwe bavên
Qevdê mîratê vanmalîka
Mînanî carê cara
Em ê bi hevdu re lê xin
Ca bi mêranî
Na na wele li jorê
Ji Xwedayê min aza û besîr e
Me kir nekir
Bi hêvî û lomekaran
Me xwe ji destê beg û begler û kurmancê
We ni bênamûs dernanî

Seydxan bi sê dengan dikir gazî
Digo lo bira Tewfîqo
Di bextê namûsa te da me
Hema serê vê sibê
Li orta meydanê
Ji kuştina Sidîqê
Lawê Mustafa Begê re
Hay lo ca tu çawan î

Divê hê gotin di devê vaya de bû
Van xweşmêra destê xwe avêtin
Baxê mîratê fîşekan
Pakêtên xwe deranîn
Li devê derê qesra
Hecî Mûsa Begê
Siwara dest bidest
Devê mîratê modaliya
Havo hevo bi singan ve danîn
Qapsûna fîşeka Sidîqê lawê
Mustefa Begê qelp kir mîratê
Ji canip Xwedê da
Çima derba xwe hilnanî
Tewfîqê birê Seydxan
Berxê Mala Ûsuvê Seydo
Li erefa nîvê meydanê
Derbekî li nîvê eniya wî dabû
Qapaxa serê wî bi carek hilanî
Heyla lê dayê li ser meyitê wî sekinî
Sê cara nav li xwe dida digo
Kero helhel ez bavê te

Gula Mala Ûsuvê Seydo me
Le şane şûtê me
Li dunyayê gelek hene
Gurê serê çiya ne
Li hemberê dorduncî ordiya ne
Heyla li vê erda xerîv û nenas
Em ê tim û daîm
Qebraxê mîna te
Li orta meydanê
Bikujin ca bi mêranî
Axawo de mere
Berxê bavê mino giran e şer e
Le beg û egler û kurmancê
Welatê me xayîn e bitaqîb e
Çima ji me nagere
Şîrove

Ka tu şîroveyeke giranbuha li vê gotinê nakî?