A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Rêzan Rezdar - Zerac
Gotinên Stranan

Rêzan Rezdar - Zerac

Lê la heywax heywax zerac honika de heywax cêrû yena
Lê la çim sîyay mi honika wax cêrû yena
Lê la zeracîn wilay vûnî ? çem û çaqe têşunena?.
Lê la bê qeder gure nikena.
Lê la hûmawo sêrîn vacû, wax ez tu bena
De heywax heywax zeracîna
Ere wilay tu sînna, wax ti nexşîna
Lê la wilay mi va ?ko sipye berzê koyun o?
Lê la ti ra gêren ser warik o, bin di Mekon o
Lê la vor varaya wax zimistûn o
Lê la ez heyrûnê wird çimûno
Erê wilay kulê tu kota mi gûno
Lê la putê wilay ez tersena wax te de mûno
De heywax heywax ez sekîrî
Erê wilay çim tu sîyay biryê tu qicî
Keynê wilay mi ra wax kota durî
Ez tersena pênîd derd û kulê wax tu bimirî
Lê la heywax heywax ez şekirî
De heywax heywax tu r` bimirî
Lê la darê deway ma telli yo
Keynê wilay tu serra bîya vengi yo
Lê la wax bu delu, wax xwi ri şîyo
De heywax wilay mi zeracay xwi nedîyo?
Lê la heywax heywax zerracîno
Lê la keynê wilay tu sînna, ti nexşîna
Lê la mi va ?sêr bûn bawkê wax tu di şiqî?
Keynê wilay ez û zerecay xwi aşiqî
Lê la kot binatê min û tu wax minafiqî
Inşalay Rehmûn kênê yi pay vindî wax çilkî bikî
De heywax heywax zerracîna
Lê la keynê mi va « Ser bûn bawkê tu lêyekî?
Lê la çim sîyay mi va ? vêr bêr wax baykê tu lêyekî?
Erê wilay cay ma çîno, ma xwi deki
Lê la çim sîyay ez qirbûnê wax tu ay fekî
De heywax heywax zerracîna
Putê wilay tu sînena, wax ti nexşîna
Nîşe: Na dêyr Çewlîg, Pali û Pîran de vacîyena. Ma ni varyant fêk Xêt Aşikûn ra girota.
Arêkerdox: Seyîdxan Kurij
Şîrove

Ka tu şîroveyeke giranbuha li vê gotinê nakî?