Gotinên Rodî
wêneyê hunermend
Azad
64 0
wêneyê hunermend
Berde
64 0
wêneyê hunermend
Bes e
57 0
wêneyê hunermend
Dîsa
62 0
wêneyê hunermend
Leyla
44 0
wêneyê hunermend
Şans
57 0
wêneyê hunermend
Tazî
56 0
wêneyê hunermend
Vegere
59 0
wêneyê hunermend
Xerîp
58 0